Collega’s SenW helpen met verspreiden stembiljetten ‘Sterk voor Noord’

Nieuwsbericht - 31 mei 2021

Onze collega’s Aothmen en Akram hielpen mee met de Huis aan huis verspreiding van stembiljetten, met dit stembiljet kunt u uw mening geven over verschillende thema’s die belangrijk zijn in Leidschendam Noord, onder het motto sterk voor Noord.

Wat is er nodig om de wijken Prinsenhof Hoog, De Heuvel en Amstelwijk aantrekkelijker te maken? Om uw kind een succesvolle toekomst te bieden in Leidschendam-Noord? Waar maakt u zich zorgen over in de wijk en wat is belangrijk voor uw woonplezier? Deze en andere vragen leggen de gemeente en partners van het programma Sterk voor Noord voor aan inwoners.

Een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. Dat is waar het programma Sterk voor Noord, voorheen Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord voor staat. De afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd met organisaties en inwoners. Zo is duidelijk geworden dat jeugd en onderwijs, leefbaarheid en participatie belangrijke thema’s zijn. Inwoners van de wijken Prinsenhof Hoog, De Heuvel en Amstelwijk kunnen nog verder meedenken door tussen 25 mei en 25 juni het stembiljet in te vullen.

“Wij zijn heel benieuwd of inwoners zich herkennen in de thema’s, en nog belangrijker, willen zij hier samen met organisaties en de gemeente de komende jaren aan gaan werken? Hierbij roep ik dan ook iedereen die woont en werkt in Leidschendam-Noord op om het stembiljet in te vullen! Met elkaar maken we ons Sterk voor Noord”, aldus Marije Kikkert, Programmamanager Sterk voor Noord.

Het stembiljet

Iedereen die woont en werkt in Leidschendam-Noord kan stemmen. Dit kan online, maar het is ook mogelijk om het gedrukte stembiljet in te vullen. Inwoners van Leidschendam-Noord ontvangen het stembiljet in de brievenbus. De ingevulde biljetten kunnen tot en met 25 juni worden ingeleverd bij een van de stemlocaties, genoemd op het biljet. Online kan er worden gestemd via www.lv.nl/sterkvoornoord.

Het stembiljet is verdeeld in 10 thema’s, zoals bewoners, jongeren, veiligheid en wonen. Het is de bedoeling dat inwoners de zes thema’s aankruisen die zij het belangrijkst vinden. Per thema kunnen zij aangeven waarom zij dit thema belangrijk vinden. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng op het stembiljet en op de website.

Aanwezig in de wijken

Op woensdag 2 juni staat het team van Sterk voor Noord van 13:00 tot 17:00 uur bij supermarkt Dirk in De Heuvel. Inwoners met vragen over het stemmen, de thema’s of die hulp nodig hebben bij het invullen van het stembiljet kunnen bij het team terecht.

Wat gebeurt er met de input?

Alle ingevulde stembiljetten worden verwerkt in een rapport en als input meegenomen in het plan waarin verder wordt uitgewerkt welke acties de komende jaren ondernomen worden. Het plan wordt naar verwachting in september 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad neemt hierover vervolgens een besluit.