Stompwijk

Brede School Stompwijk is in oktober 2018 van start gegaan met twee lesblokken per jaar (september t/m november en februari t/m juni). Binnen de Brede School Stompwijk werken we samen met lokale partners zoals Zangstudio The Voice, Fanfare Juliana Stompwijk, stichting Kinderopvang Zoeterwoude en gebruikers van het Kulturhus.