Wat doen we allemaal bij de Brede School?

Een hoop!  We hebben een zeer divers aanbod voor basisschoolkinderen. We geven je daarvan hieronder een indruk. Ben je geïnteresseerd in de lessen en wil je je aanmelden? Ga dan naar deze pagina om dat te doen!

Kinderkunstproject

Het kinderkunstproject is een jaarlijks terugkerend Brede School-project waar SenW in samenwerking met basisscholen, buurtcoaches en partners uit de wijk vorm geeft aan een creatieve workshopreeks. Het Kinderkunstproject stelt zich ten doel een betekenisvolle kunstervaring te creëren voor Brede School-leerlingen.

De leerlingen maken kennis met nieuwe vormen van kunst en cultuur, resulterend in een eindwerkstuk of -presentatie. Ieder jaar wordt vanuit een andere invalshoek een nieuw thema gekozen waarvan het beter leren kennen van je wijk (wijkgericht werken met lokale vakdocenten) en taalbevordering (in samenwerking met Bibliotheek aan de Vliet) voorbeelden zijn.

Kinderboekenweek

Initiatieven ter leesbevordering worden in aanloop naar de jaarlijkse Kinderboekenweek door SenW ondersteund. Sinds een aantal jaar wordt een bijdrage geleverd aan het Geef een boek cadeau-project waarbij gratis leesboeken worden verspreid onder basisschoolleerlingen in Leidschendam-Voorburg.

Talentfestival

Het Talentsfestival is de jaarafsluiting van de Brede School. Tijdens het Zomerfeest is er een braderie en komen leerlingen van de Brede School en wijkbewoners samen, worden optredens en workshops verzorgd, en is er tevens gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het festival vindt plaats op locatie in Voorburg en Leidschendam. Tijdens Winter Wonderland verzorgen de leerlingen van de Brede School een optreden in een echt theater!

Vakantie activiteiten

In de schoolvakanties organiseert SenW vakantieprogramma’s om de kinderen die niet op vakantie gaan een leuke en leerzame tijd te bieden. 

Wijkmuziekschool

De Wijkmuziekschool is een Brede School-project dat vanuit samenwerkingspartner Trias (Rijswijk) wordt georganiseerd. De Wijkmuziekschool biedt laagdrempelige muzieklessen zodat leerlingen van de Brede School kennis kunnen maken met verschillende instrumenten. De gitaar- en keyboard lessen maken onderdeel uit van het vaste aanbod, een derde les varieert per jaar.

Wijkcircus

Het Wijkcircus is een project van samenwerkingspartner Circus Kabel (Delft). Circus Kabel verzorgt wekelijks circuslessen voor leerlingen van verschillende leeftijden. Over een periode van acht weken worden door echte circusartiesten verschillende trucs en vaardigheden aangeleerd. Ieder blok wordt door deelnemers toegewerkt naar een eindvoorstelling. De eindvoorstelling vindt vier keer per jaar plaats op Winterwonderland, Talentsfestival en twee keer per jaar wordt een voorstelling gemaakt voor de verzorgingstehuizen in Leidschendam-Voorburg.

Buurtcoaches

Buurtcoaches zijn spil en aanspreekpunt in hun wijk. De buurtcoach organiseert activiteiten voor jong en oud voor en liefst ook samen met buurtbewoners en samenwerkingspartners. Wij stellen ze hier aan je voor.

Agenda Brede School en Wijk

Geen evenementen gevonden!