Corona en Sport: extra steunmaatregelen

Nieuwsbericht - 12 november 2020

Binnen de veiligheidsregio Haaglanden is gewerkt aan de verdere verduidelijking en uitwerking van de maatregelen van 4 november. De meest actuele informatie wordt op  www.lv.nl/sporten-activiteiten-en-coronavirus gepubliceerd.

Financiële steunmaatregelen verenigingen
Binnen de gemeente zijn mogelijkheden voor het aanvragen van financiële steun voor kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen. U kunt een aanvraag indienen via: https://www.lv.nl/subsidie-voor-corona-initiatieven

Winterterrassen en overkappingen mogelijk
De gemeente staat tijdelijke terrasuitbreidingen en overkappingen tot 1 maart 2021 toe met een versnelde procedure. Hiermee wil de gemeente horecaondernemers en sportverenigingen ondersteunen om na de lockdown de winterperiode goed door te komen. De gemeente staat tot 1 maart 2021 tijdelijke terrasuitbreidingen en overkappingen toe. Zodra de lockdown maatregelen weer versoepeld worden, kan van deze regeling gebruik worden gemaakt. Wel moet een terrasverruiming of overkapping worden gemeld bij de gemeente. Een omgevingsvergunning is niet nodig, zodat dit regeldruk scheelt en de sportverenigingen minder kost. Daarnaast kan een sportvereniging in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 500 voor de realisatie van de overkapping. Meer informatie is te vinden op www.lv.nl/ondernemers-en-coronavirus.