Corona maatregelen

Protocol openstelling wijkaccommodaties 01-06-2020

We zijn blij dat we enkele activiteiten weer kunnen oppakken. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Corona virus te voorkomen.

Panden

  • Het SNPV is verplaatst van Forum Sport naar de Fransstraat 16 in Voorburg;
  • De Dobbelaan en Fransstraat zijn weer geopend voor activiteiten;
  • De Loopplank is nog gesloten.

Diverse talen

Bij Sport en Welzijn hebben wij te maken met verschillende nationaliteiten. Iedereen heeft momenteel vragen over het coronavirus en de maatregelen die genomen worden in Nederland. Om ook deze doelgroep te voorzien van informatie in hun eigen taal, willen wij onderstaande posters onder de aandacht brengen. De informatiekaarten zijn beschikbaar in het Turks, Tigrinya, Arabische en Engels:

Klik hier voor een poster over de hygiënische maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om verspreiding te voorkomen;
Klik hier voor informatie over de maatregelen en adviezen die door de overheid genomen worden.

Wij houden jullie op de hoogte als er veranderingen zijn.

Met vriendelijke groet,
Team Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg