Sportnetwerkcafé Online!

Wij nodigen bestuurders, betrokken vrijwilligers en trainers van harte uit om het komende Sportnetwerkcafé online te bezoeken. In verband met de corona maatregelen is het niet gelukt een geschikte ruimte te vinden en gaan wij met de tijd mee en zal het Sportnetwerkcafé online plaatsvinden en helaas is het netwerkmoment vervallen.

Op woensdagavond 14 oktober zullen drie sprekers online een inspirerende presentatie geven met voldoende ruimte voor vragen. Je kunt kiezen uit één van de drie presentaties.

Onderstaand het programma en de link voor de inschrijving. Mocht je een andere vrijwilliger binnen je vereniging weten voor wie dit interessant is, wil je de mail dan doorsturen? We zien jullie allemaal graag online! Deze sessies zijn onderdeel van het lokaal sportakkoord.

Aanmelden
Op basis van de aanmelding zal een half uur van te voren de inlog-link met instructie worden gemaild.

Programma Sportnetwerkcafé 14 oktober

18.55 – 19.00 aanklikken link
19:00 – 19:05 aanmeldingen en welkom heten door combinatiefunctionaris
19:05 – 20:30 inspiratiesessie

  • Vrijwilligersmanagement door Evelyn van der Haar
  • Trainen vanuit pedagogisch perspectief door Wouter Schols
  • Kansen voor 50+ sport door Karin Pannekoek

Waar: Online / LINK sturen wij uiterlijk één dag van tevoren.

Keuze uit de volgende inspiratiesessies namens NOC*NSF:
1. Vrijwilligersmanagement door Evelyn van der Haar-Ozinga

Ken jij dat sprookje van die sportvereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft, die zich jarenlang inzetten voor hun club? … dat is geen sprookje! Het is echt geen wonder om een berg aan vrijwilligers voor je club te vinden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om vast te stellen op welke wijze je hier als club concreet invloed op kan uitoefenen, door middel van sterk vrijwilligersmanagement. We doen dit door je op creatieve manier te inspireren!

2. Trainen vanuit pedagogisch perspectief voor 6 -12 jarigen door Wouter Schols

Hoe zorg je voor meer sportplezier bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar? In deze inspiratiesessie “themagericht trainen en coach vanuit pedagogisch perspectief: 6-12 jarigen” krijg je op een actieve manier inzicht in de doelgroep. Je gaat op zoek naar antwoorden op vragen zoals: hoe leren jongeren in deze leeftijd? Welke invloed heb ik als trainer? Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van plezier en zelfvertrouwen.

3. Kansen voor 50+ sport door Karin Pannekoek

Het aantal ouderen in Nederland zal ook in de toekomst groeien. Hoe kunnen (sport)verenigingen een interessant aanbod voor hen organiseren, hoe benader je deze doelgroep en hoe kunnen zij belangrijk worden voor uw vereniging?

Aanmelden

Datum

14 oktober 2020
Verlopen!

Tijd

19:00 - 20:30
QR code

Reactie verzenden