Feestelijk jaar voor Sport en Welzijn

Nieuwsbericht - 15 mei 2023

SenW viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. De stichting is in deze jaren uitgegroeid tot een maatschappelijke organisatie die inwoners in Leidschendam-Voorburg helpt om hun welzijn te verbeteren. Met uiteenlopende activiteiten en diensten zetten zij zich in voor de mensen in de gemeente. De eerste dag van deze meimaand was de aftrap voor het feestelijke jaar, met een dag vol extra feestelijke vakantie activiteiten, waarop kinderen meededen aan meerdere activiteiten als graffiti, lasergamen, sport en spel en trefbal en de publicatie van een filmpje ter ere van het 10-jarig bestaan, waarin medewerkers trots vertellen over hun werk en wat zij doen voor inwoners.

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te kunnen bewegen, leuke dingen te doen, of om mee te draaien in onze maatschappij. SenW brengt inwoners in contact met sport en cultuur en stimuleert ze om te gaan of blijven bewegen en om nieuwe dingen uit te proberen. Met de Brede School en vakantie activiteiten moedigen ze jonge kinderen aan om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Met de JOGG-aanpak van Goed Bezig! richten zij de omgeving van kinderen en hun opvoeders zo in, dat zij gestimuleerd worden om gezondere keuzes te maken op gebied van voeding en bewegen. Een ander doel is om de drempel zo laag mogelijk te maken voor ouderen en mensen met een beperking om actief te zijn en te blijven.

De jongerenwerkers van SenW zetten zich in voor jongeren zodat zij opgroeien tot zelfredzame volwassenen die kunnen meedraaien in de maatschappij. Ze bieden ze een plek buiten hun huis waar ze kunnen samenkomen, ontspannen en ontwikkelen. Hier kunnen ze altijd terecht met hun vragen. Ze zijn ook actief op straat en gaan met jongeren in gesprek over wat ze bezig houdt en hoe we samen kunnen zorgen voor een fijne sfeer in de buurt. Sociaal Beheer en Social Work verzorgt activiteiten in en rondom de twee wijkgebouwen aan de Dobbelaan en in de Fransstraat en bij o.a. de Loopplank, zoals de moestuin, Noppes en VOSS. Ze ondersteunen statushouders in hun pad richting deelname aan de maatschappij en ze begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sport en Welzijn begon met het idee van Peter van den Berg, directeur-bestuurder, die in 2006 al had besloten dat hij een maatschappelijk doel wilde dienen. Hij zegde zijn werk bij de Fortis Bank op en begon te werken als ZZP’er voor de gemeente met het sportstimuleringsproject ‘Sporten is leuk en gezond’. Daar kwam al snel het Brede School project bij, dat tot op de dag van vandaag een waardevolle aanvulling is voor de (talent)ontwikkeling van basisschoolleerlingen met uiteenlopende naschoolse activiteiten. Dat jaar organiseerde hij ook de Sportprijs en een project voor Justitie om jongeren met sport op het goede pad te houden.

Twee jaar later kwam hier het aansturen van combinatiefunctionarissen voor de gemeente bij en daarbij ook het coördineren van verschillende projecten. Dit gebeurde toen meer vanuit het verenigingswezen zelf met sport evenementen en het geven van sport clinics op basisscholen. De wens vanuit de gemeente was al in 2011 om dit werk onder te brengen in een eigen stichting, maar dit bleek lastig. In mei 2013 lukte dit toch en ontstond uiteindelijk SenW Leidschendam-Voorburg als onderdeel van de overkoepelende stichting SenW Ridderkerk, met als uitvalsbasis een pand op de Damlaan. Door de kennis en ervaring van Ridderkerk en de samenwerking met Woej, Kwadraad, MEE en de gemeente zijn het werk en de organisatie veel professioneler geworden. Er kwam een meer wijkgerichte aanpak met de eerste buurtcoaches en de bestaande activiteiten en evenementen, zoals het 4X4 toernooien en de Sport-in, werden succesvol overgenomen. De vakantie activiteiten en het Vakantieboekje zijn toen ontstaan en het onderdeel Verenigingsondersteuning werd opgepakt door de combinatiefunctionarissen, waarbij ze hulp bieden aan de sportclubs in de gemeente bij het reilen en zijlen.

In 2015 kwam het Jongerenwerk erbij en verhuisde SenW naar de Dobbelaan en gingen ze het Sociaal Beheer doen van dit pand, alsook de Fransstraat en De Loopplank. De groei van de stichting zette door met het oppakken van meerdere projecten, door in te spelen op de vraag en behoefte die zichtbaar waren bij inwoners en in de gemeente. Met extra aandacht voor de meer achtergestelde doelgroepen. In 2022 is Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg zelfstandig geworden met Peter van den Berg als directeur-bestuurder.

“Wij vinden het belangrijk om zo veel mogelijk mensen, zo veel mogelijk kansen te bieden. Juist voor mensen met een andere achtergrond is dit niet vanzelfsprekend en is deze ondersteuning zeer welkom. We zijn blij dat we voor hen iets kunnen betekenen. Ik ben ook trots op deze mijlpaal, hoe we gegroeid zijn en wat we met onze collega’s hebben bereikt. We hebben een mooi divers team met verschillende mensen die zich met hart en ziel inzetten binnen hun eigen gebied om het welzijn van inwoners door middel van allerlei activiteiten en projecten te verbeteren. Dat is elke dag weer mooi om te zien en goed om bij stil te staan”. – Peter van den Berg, directeur-bestuurder.

SenW wil deze mijlpaal samen met inwoners vieren, daarom hebben veel van de activiteiten dit jaar een extra feestelijk tintje. Van activiteiten in de vakantie voor kinderen en jongeren door de Buurtcoaches en Jongerewerkers tot activiteiten die de collega’s van Social Work organiseren voor uiteenlopende doelgroepen.

Collega’s kregen ter ere van het 10-jarig bestaan een speciale hoodie en mok, op deze foto’s zie je een deel van de collega’s