Ambulant

De kern van het ambulant jongerenwerk is signalering, informatie en advies, activering en doorleiding. De ambulant jongerenwerkers van SenW zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving. Dat kunnen uiteenlopende locaties zijn. Denk bijvoorbeeld aan de straat, in winkelcentra, op pleintjes, in en rond school, in café’s of shisha lounges et cetera. Door contact te maken op plekken waar jongeren zijn, kunnen de jongerenwerkers van binnenuit de leefomgeving en -wereld ervaren.

Vertrouwensrelatie

De jongerenwerkers bouwen een vertrouwensrelatie met de jongeren op. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een vrije dialoog. Dit maakt het de jongerenwerker mogelijk te begrijpen wat de wensen, behoeftes en vragen van de jongeren zijn. De jongerenwerker gaat het gesprek aan met de jongeren over hun huidige levensstijl en verandermogelijkheden. Ze bieden perspectief.

Trajectbegeleiding

Jongeren kunnen in aanmerking komen voor individuele trajectbegeleiding ten behoeve van werk, zelfstandig wonen of opleiding. Wat betreft zinvolle vrije tijdbesteding voor groepen jongeren, worden er participatiegroepen gevormd. Zij organiseren en voeren onder begeleiding hun eigen activiteiten uit.

Interventies

De ambulant jongerenwerkers voeren ook interventies uit. Wanneer het niet (goed) botert tussen groepen jongeren en de buurt schakelen gemeente of politie het jongerenwerk van SenW in. Zij kunnen, waar nodig, op passende wijze de jongeren corrigerend aanspreken op negatief gedrag. De ambulant jongerenwerkers werken hierbij samen met de gemeenschap: familie, buren, winkeliers en diverse netwerkpartners. Het vertrekpunt hierbij is dat de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, wijk of gemeente voor iedere burger toeneemt.

Jongerenwerkers

SenW werkt met multidisciplinaire wijkteams. Deze bestaan uit jongerenwerkers, buurtcoaches en combinatiefunctionarissen. Zij zijn de vaste en vertrouwde gezichten in de wijk voor de jeugd, hun ouders en andere wijkbewoners. 

Agenda Jongerenwerk

Geen evenementen gevonden!