Onze jongerenwerkers

Onze jongerenwerkers staan altijd klaar voor de jongeren in de wijk. Neem gerust contact op via mail, telefoon of social media. Wil je weten wie de jongerenwerkers zijn? Zij stellen zich graag aan je voor!

Maartje Drabbe - Jongerenwerker


06 – 524 202 89

Binnen het jongerenwerk houd ik me als talentmakelaar bezig met de begeleiding, coaching en vrije tijdsbesteding van jongeren tussen de 10-27 jaar. Specifieke onderdelen van mijn werk zijn onder meer het opzetten en de coördinatie van preventieprojecten rond maatschappelijke thema’s. Voorbeelden hiervan zijn voortijdig schoolverlaten, leefstijlcoaching en het JAP. Samen met de jongere, zijn netwerk en ketenpartners exploreer ik kracht, gedragingen en eigen(aardig)heid.

Dit doe ik door middel van bewustzijnsoefeningen en sport om zo te focussen op ieders eigen creativiteit, positieve ‘selftalk’, missie, waarden en talenten!

Instagram Maartje

Remco Stolze - Jongerenwerker

070 – 763 0606

Als jongerenwerker ben ik de verbindende schakel van het team. Ik ben verantwoordelijk voor de programmering, bewaak het activiteitenoverzicht en communiceer de werkzaamheden naar de samenwerkingspartners zoals de gemeente en hulpverleningsinstanties. Daarnaast maak ik deel uit van het JAP. Ik krijg enorm veel energie als het mij lukt jongeren in beweging te krijgen en te zien opbloeien tot zelfstandige jong volwassenen. Het leukste aan mijn werk vind ik het actief bezig zijn op straat. Contact hebben met de buurtbewoners en samen de sociale omgeving verbeteren. Mocht je willen kennismaken: zoek me dan op bij één van de SenW locaties. Of misschien treffen we elkaar wel op de skatebaan bij Leidsenhage! 

Instagram Remco

Aothmen Benjadi - Jongerenwerker


06 – 113 427 39

Als jongerenwerker bij SenW draai ik het jongerencentrum. Ook organiseer ik activiteiten voor de jeugd en stuur ik gastdocenten en stagiaires aan. Daarnaast begeleid ik een dansgroep die ik heb opgezet en coach ik ouders. Ik werk hiervoor samen met onder meer buurtnetwerkpartners en hulpverleners. In de avonduren draai ik de inloop voor oudere jongeren, dit zijn recreatieve groepen vanaf 16 jaar. Daarnaast ben ik actief als ambulant straathoekwerker in Voorburg en Leidschendam. Ook ben ik geregeld op een van de groepen te vinden als invaller. Het leuke aan mijn functie vind ik het contact met mensen. Ik zie het als een uitdaging om een positieve bijdrage te leveren aan een gezellige, leerzame en veilige opvang en werkplek en om maatschappelijk betrokken te zijn.

Instagram Aothmen

Ikrame Akkouh - Jongerenwerker


06 – 119 119 51

Bij SenW doe ik het meidenwerk op de Dobbelaan in Leidschendam en Fransstraat in Voorburg. Hier komen meiden tussen de 10 en 14 jaar voor leuke meidenactiviteiten. Ik heb de opleiding Pedagogisch Werker Jeugdzorg gedaan en rond binnenkort de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening af. Ik zet mij in voor jongeren met allerlei vraagstukken, wat valt onder mijn werkzaamheden binnen het Jongeren Advies Punt (JAP). Wanneer je bij SenW bent, kom je me vast een keer tegen!

Instagram Ikrame

Mohamed Arabou - Jongerenwerker


06 – 360 294 01

Ik ben coördinator en werkbegeleider jongerenwerk bij SenW. Mijn taken zijn onder meer. uitvoer, aansturing en begeleiding van collega’s op het gebied van groepswerk en ambulant jongerenwerk. ‘Met de poten in de modder’ geef ik een vertaalslag van het beleid en inkoopopdracht naar de dagelijkse praktijk. Wat zich uit in een activiteitenaanbod dat zowel vraag- als aanbodgericht is richting de wensen van de jongeren, wijk of gemeente. Op operationeel niveau bouw ik bruggen ten behoeve van de onderlinge samenwerking met gemeente, jongeren, politie, wijkbewoners, lokale ondernemers en andere partners.

Erfan Nobari - Jongerenwerker


070 – 763 0606

Als parttime jongerenwerker en student (toekomstig leraar Engels) houd ik me bij SenW vooral bezig met praktische activiteiten die wij ondernemen met de doelgroep. Hierin staan contact en vertrouwen centraal. Op uitvoerend niveau sta ik klaar voor de jongeren om ze bij te staan en persoonlijk te begeleiden waar ik kan. De activiteiten variëren van educatieve bijeenkomsten, recreatie (zoals zaalvoetbal) en participatiegroepen.

Agenda Jongerenwerk

Geen evenementen gevonden!