Ledenbinding en lancering Sportakkoord tijdens Sportnetwerkcafé

Nieuwsbericht - 6 november 2023

Verenigingsondersteuners van SenW organiseerde maandag 30 oktober samen met de gemeente LV weer een Sportnetwerkcafé, dit keer bij VMHC Cartouche. Ruim 30 bestuurders en andere vrijwilligers van sportverenigingen waren aanwezig.

Tijdens deze editie was de officiële lancering van het nieuwe Sportakkoord, het Sportakkoord 2.0, periode 2023-2026. Gericht op het bevorderen van een gezond en actief leven. De Kopgroep, heeft hier een belangrijke rol in gespeeld, waaronder Gert Scholten (BCV). Hij heeft het nieuwe Sportakkoord overhandigd aan Wethouder van Eekelen. Ook werd er een inspirerende workshop gegeven over behouden van leden door Silvia Holtkamp van NOC*NSF.

Er is een herijking geweest op het Sportakkoord, aangezien de Plus op het totaal was verlopen. De nadruk wordt de komende jaren gelegd op vitale sportaanbieders, het stimuleren van jongeren en senioren om meer te bewegen.

“Ik ben heel trots dat we met dit sportakkoord 2.0 voortbouwen op het sportakkoord 1.0. Samen met alle sportverengingen en andere organisaties gaan we aan de slag met het realiseren van de ambities van dit nieuwe akkoord. We zetten ons de komende jaren extra in op zes thema’s: vitale sportaanbieders, ruimte voor sport en bewegen, inclusief sporten en bewegen, sociaal veilige sport, gezonde keten: focus op ouderen (55+), gezonde keten: focus op jongeren (19). Ook voor dit nieuwe sportakkoord heeft het rijk geld beschikbaar gesteld waarvan alle verenigingen organisaties gebruik kunnen maken.” – Wethouder Astrid van Eekelen.

Sportverenigingen hebben te maken met vermindering van leden, zesentwintig procent van de verenigingen had in 2021 een daling van het aantal leden. Voldoende leden is belangrijk voor het voortbestaan van een sportvereniging, dit gaat om nieuwe leden maar zeker ook om leden behouden. Silvia Holtkamp benadrukte dat een doelgroep gerichte aanpak nodig is en vooral in samenwerking met de doelgroep.