Organisatie

De aanpak van onze organisatie kenmerkt zich door eerst te luisteren en dan te doen. We zien altijd kansen en mogelijkheden, tonen initiatief, verbinden en staan open voor nieuwe manieren van werken. We leggen verbindingen tussen verschillende partijen, zoals bewoners, verenigingen, culturele organisaties, onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast zetten we ook maatschappelijke en sociale projecten op of breiden deze uit in de vorm van bijvoorbeeld sociaal beheer of het leerbedrijf (stage). Op onze locaties in Leidschendam en Voorburg bruist het van de activiteiten.

MVO

Als maatschappelijk verantwoord ondernemer zetten wij de inwoners van Leidschendam-Voorburg centraal. We luisteren naar wat er leeft onder burgers én onder onze partners in het werkveld en passen onze dienstverlening hier, voor zover mogelijk, op aan. Wij maken waar wat we zeggen en leveren goede producten.

Om de inwoners goed van dienst te zijn, werken onze medewerkers in de buurt, bij verenigingen en onderwijs en ontwikkelen zij een breed netwerk. Met een innovatieve en flexibele werkhouding kunnen we ondernemend werken. We creëren ontmoeting, participatie en ontwikkeling met een focus op gezonde bedrijfsvoering. Ook investeren we in de samenleving. Zo creëren we bijvoorbeeld leerwerkplekken voor jongeren, langdurig werklozen en medewerkers met een arbeidsbeperking.

Sociaal beheer

De wijkaccommodaties aan de Fransstraat en Dobbelaan worden beheerd en onderhouden door Sociaal Beheer. Daarbij zorgen we voor een zo groot mogelijke mate van zelfbeheer. We bieden stage- en leerwerkervaringsplaatsen en werken met uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking (Wajong/WSW). Sport en Welzijn is de hoofdhuurder van de panden, de vaste gebruikers zijn onderhuurders.

Verbinden van sport en welzijn

Landelijk is er steeds meer aandacht voor het combineren van verschillende werkgebieden als sport, recreatie, cultuur, veiligheid en welzijn. De overheid ziet het belang van samenwerken met maatschappelijke partners en bezint zich nu op het toepassen en uitvoering hiervan in de praktijk.

We zetten onze professionalisering, resultaatgerichtheid en samenwerking met partners verder door. Hiermee willen we bereiken dat Leidschendam-Voorburg ook op de langere termijn een gemeente is waar leefbaarheid, economische voorspoed en een vitaal verenigingsleven centraal staan. Op een prettige manier samenwerken en samenleven is en blijft uiteindelijk het gemeenschappelijke doel.

Duurzaamheid

Uiteraard is duurzaamheid vanzelfsprekend in onze bedrijfsvoering. Als maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemer nemen we actief deel aan het creëren van een toekomstbestendige samenleving. We zijn er van overtuigd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voortdurend ondernemen is met aandacht voor de maatschappij in al zijn facetten.