Over SenW

Activeren en stimuleren van jong tot oud, dat is wat SenW typeert. We werken vanuit kracht waarbij resultaatgerichtheid centraal staat. We combineren de kracht in de samenleving met de kennis en expertise van onze partners in het werkveld. SenW is hierbij de verbindende factor. De partner en specialist die de krachten van sport en welzijn weet te bundelen. Zo zijn we als geen ander in staat om snel en professioneel in te spelen op de realiteit binnen verschillende domeinen. Vanuit ontmoeting ontwikkelen, faciliteren en organiseren we samen met burgers en partners in het werkveld verschillende activiteiten.

Onze visie

Ons uitgangspunt is altijd: ‘Samen sterk met iedereen!’. Wij zijn er van overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen. We vinden dat iedere burger naar eigen talent kan meedoen met onze activiteiten.

Onze missie

SenW heeft als missie om de kracht van de burger en de samenleving te ondersteunen, zodat iedere burger naar eigen talent kan meedoen.

Onze strategie

  • SenW initieert waar nodig en wenselijk initiatieven om deze op termijn over te dragen aan de samenleving;
  • kiest voor zelfredzaamheid om daarmee een veilige en kansrijke omgeving te creëren voor burgers waarin zij hun talenten (verder) kunnen ontwikkelen;
  • is een duurzame organisatie en werkt vanuit respect voor de omgeving waarin we leven en de menselijke waarden;
  • laat opbrengsten (zowel financieel als in concrete resultaten) terugvloeien naar de samenleving;
  • verbindt organisaties voor ontmoeting, het bevorderen van participatie, talentontwikkeling en/of ondernemerschap.