Over SenW

 

Wie is wie?

We werken bij SenW samen voor elkaar, met elkaar om inwoners van Leidschendam-Voorburg te stimuleren, motiveren en te ondersteunen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Dit doen we met een super leuk team van buurtcoaches, verenigingsondersteuners, jongerenwerkers, combinatiefunctionarissen, welzijn en sociaal beheer medewerkers. Wil jij weten wie wie is?

Neem een kijkje.

Wij zijn SenW

En wij zijn er voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Met uiteenlopende activiteiten zetten wij ons in voor de mensen die in deze gemeente wonen, van jong tot oud en met diverse achtergronden. Dit doen we in verschillende teams die elk hun eigen missie hebben en met collega’s die elke dag met passie en gedrevenheid hun werk doen om mensen te helpen, op een gelijkwaardige manier, met een laagdrempelige sfeer en een benaderbare houding.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om te kunnen bewegen, leuke dingen te doen, jezelf te ontplooien, gezonde keuzes te maken of om mee te draaien in onze maatschappij. Daarbij zijn er een hoop mensen die in een meer kwetsbare positie zitten. Wij willen inwoners zo veel mogelijk kansen bieden om te voorzien in hun welzijn.

We brengen mensen in contact met sport en cultuur en stimuleren ze om te gaan of blijven bewegen en om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen. Dit doen we voor alle leeftijden. We moedigen jonge kinderen aan om – buiten schooltijd – hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, zowel sportief als creatief. Voor ouderen en mensen met een beperking willen we de drempel zo laag mogelijk maken om actief te zijn en blijven.

We zetten ons in voor jongeren zodat zij opgroeien tot zelfredzame volwassenen die kunnen meedraaien in de maatschappij. We bieden ze een plek waar ze kunnen samenkomen en ontspannen, een plek buiten hun thuis waar ze terecht kunnen met vragen en waar ze zich (sociaal) kunnen ontwikkelen. Ook zijn we actief op straat, hier leggen we contact met de jongeren die we niet zien in onze panden en gaan we met ze in gesprek over wat ze bezig houdt en hoe we samen kunnen zorgen voor een fijne sfeer in de buurt.

We helpen jonge kinderen en hun ouders, opvoeders en familie door hun omgeving zo in te richten dat ze gezonde(re) keuzes kunnen maken in voeding en beweging. Op scholen en buitenspeelplaatsen en met drinkwaterpunten.

We verzorgen uiteenlopende sociaal maatschappelijke activiteiten in en rondom onze wijkgebouwen, zoals de moestuin, taalstages, kooklessen, sportlessen en Noppes, hier kunnen inwoners met een minimum inkomen gratis kleding en spullen krijgen. Met sociale projecten ondersteunen we statushouders in hun pad richting deelname aan de maatschappij. Daarnaast begeleiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de gedachte dat de beste weg naar werk, werk is. Met kleine stapjes kom je heel ver.

Werken bij SenW is kiezen voor mensen en de maatschappij waarin we leven, dit doen we omdat we iets willen betekenen voor een ander. We doen dit niet alleen, we werken samen met partners uit de gemeente. We zien elke dag uitdagingen en kansen om inwoners nog beter te helpen. We werken eraan om deze om te zetten in mogelijkheden.

Onze aanpak

  • We initiëren initiatieven waar dit nodig of wenselijk is, met het idee dat inwoners dit vervolgens zelf gaan oppakken
  • We stimuleren zelfredzaamheid waarmee we een veilige en kansrijke omgeving willen creëren voor inwoners waarin zij hun talenten (verder) kunnen ontwikkelen
  • We zijn een duurzame organisatie en werken vanuit respect voor de omgeving waarin we leven en de menselijke waarden
  • We laten opbrengsten, zowel financieel als in concrete resultaten,  terugvloeien naar de samenleving
  • We verbinden organisaties aan elkaar voor ontmoetingen, het bevorderen van deelname, talentontwikkeling en/of ondernemerschap
  • We werken samen met partners in de gemeente om op een efficiente manier een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van inwoners. Onze samenwerkingen brengen waardevolle verbindingen

Jaarverslag 2021

Vacature Jongerenwerker

Jij maakt het verschil in het leven van jongeren, je helpt ze bij ontdekken van hun talenten, het overwinnen van obstakels en het creëren van een positieve toekomst voor henzelf. 

Als Jongerenwerker ben je een belangrijke schakel voor jongeren.

Stage lopen bij SenW

Zet jij je graag in voor de samenleving en ben jij op zoek naar een leerzame, zelfstandige stageplek waar jij jouw talent tot bloei kunt laten komen? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe stagiaires binnen sport, cultuur en welzijn (mbo/hbo), lijkt het jou leuk om onze organisatie te versterken? Mail ons:

Agenda

Geen evenementen gevonden!