Prijsvraag Ruimte voor Verschil

De subsidietafel ‘Ruimte Voor Verschil’ heeft besloten om in het subsidiejaar 2020 een deel van het totale budget beschikbaar te stellen om bewoners te stimuleren bevorderingsplannen rondom de doelstellingen van de tafel te helpen uitvoeren. Bewoners met plannen mogen deze indienen bij de tafel en kunnen zo kans maken op een budget die hun plan tot uitvoering kan laten komen.

Om deel te nemen aan de prijsvraag dien je een plan in per e-mail. Alle deelnemers kunnen hun plan indienen via .

Klik hier voor het format plan Prijsvraag.

 • Het plan moet voldoen aan een aantal eisen; deze vind je terug in Voorwaarden van het plan.
 • De aanvragen worden door de projectgroep van de subsidietafel ‘Betrokken en Inclusief’ besproken en beoordeeld;
 • De winnaars van de prijsvraag worden op 11 oktober bekend gemaakt (Coming Out Day);
 • Deadline voor het indienen van het plan is 2 oktober 2020.

Voorwaarden van het plan

 • Het project dient een eenmalig project te zijn;
 • Het project moet een concrete (kleinschalige) activiteit zijn, waarmee het behalen van één van de doelstellingen van de tafel wordt bevorderd;
 • In het plan moet naar voren komen op welke manier het project bijdraagt aan de doelstellingen van de tafel. De doelgroep van het project moet duidelijk omschreven zijn. Ook moet naar voren komen hoe de resultaten van het project gemeten worden;
 • Het project/activiteit mag geen winstoogmerk hebben;
 • Commerciële bedrijven die, naast hun winstgevende activiteiten, ook maatschappelijke activiteiten willen ontplooien komen wel in aanmerking voor subsidies;
 • De prijsvraag kent drie te verdelen geldbedragen te noemen € 1.500,- / € 1.000,- / € 500,-. Deze bedragen zijn door de subsidietafel ‘Betrokken en Inclusief’ te verdelen onder diverse projecten of gezamenlijk toe te kennen aan één of meerdere projecten.

Doelstellingen van de tafel

Het doel van het project/activiteit waaraan je meedoet, moet overeenstemmen met de doelstellingen van de subsidietafel ‘Betrokken en Inclusief’. Dat wil zeggen dat ten minste één van de onderstaande punten worden behandeld in het project/activiteit.

Discriminatie (op alle 12 gronden) wordt effectief aangepakt:

 • Leeftijd;
 • Seksuele gerichtheid;
 • Godsdienst en levensovertuiging;
 • Ras;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Handicap of chronische ziekte;
 • Politieke overtuiging;
 • Burgerlijke staat;
 • Soort contract (vast of tijdelijk);
 • Arbeidsduur.

lhbtqi+ worden geaccepteerd

 • Onderling contact tussen bevolkingsgroepen wordt bevorderd;
 • Bezoekers worden geïnformeerd en kunnen kennis vergaren over LHBTQI+.

lhbtqi+ zijn geëmancipeerd (kunnen zijn wie je wil zijn)

 • De doelgroep heeft de tools om te participeren;
 • De doelgroep heeft kennis van de kansen die er zijn;
 • Positieve aandacht voor verschillen.

Overige informatie

Over de beslissing van de tafel wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan, is niet mogelijk.

 • Het gewonnen bedrag wordt uitgekeerd na toekenning;
 • Na uitvoering van het project/activiteit dient de organisator een verantwoording te schrijven met daarin;
  • Een werkelijke begroting met de verantwoording van de gemaakte kosten;
  • Een schriftelijke evaluatie van het project/activiteit met daarin de behaalde doelen, ervaringen en bijgevoegd beeldmateriaal.

Aan correspondentie voorafgaand aan de daadwerkelijke beslissing kunnen geen rechten worden ontleend.

Veel plezier en succes!

Agenda Sport en Cultuur

Geen evenementen gevonden!