De Jeugdsupporter

Bij sportverenigingen ontstaat een steeds grotere behoefte aan pedagogische ondersteuning. De beste supporter is een project opgezet vanuit die behoefte. SenW adviseert en ondersteunt sportverenigingen die een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van spelers en hun ouders. Die lessen nemen zij uiteraard ook mee buiten het sportveld.

Pedagogisch sportklimaat
Sportverenigingen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan jeugdpreventie, maar dan moeten zij wel weten hoe. Om medewerkers en vrijwilligers van sportverenigingen op pedagogisch vlak te ondersteunen en het pedagogische sportklimaat te bevorderen, hebben SenW en Kwadraad de handen ineen geslagen met het Spel- en Opvoedpunt (Speelotheek), Woej en MEE. Met het project De Jeugdsupporter willen we de kennis en handelingsbekwaamheid van coaches, trainers en andere vrijwilligers van sportverenigingen vergroten. Wanneer zij problemen bij hun jeugdspelers signaleren, kunnen ze bij De Jeugdsupporter terecht voor informatie, voorlichting en advies.

Inzet verbinder
Uit onze brede ervaring met verenigingsondersteuning weten we dat alleen een idee bij de verenigingen neerleggen, zonder begeleiding of aansturing, niet werkt. Daarom worden verenigingen actief betrokken bij de Jeugdsupporter. Wij bezoeken verenigingen voor het ophalen van de hulpvragen. Voor De Jeugdsupporter zijn de social workers van SenW de aangewezen personen om als verbinder te fungeren. SenW kan verenigingen ondersteunen als vraagbaak en steunpunt, waar trainers en begeleiders gedurende het seizoen terecht kunnen met hun vragen.

     

    Agenda Sport en Cultuur

    Geen evenementen gevonden!