Ouders van de Wijk

Op diverse plaatsen in de wijk worden momenten gecreëerd waar SenW contact maakt met de Ouders van de Wijk. Wij ontmoeten hen bijvoorbeeld in de moestuin, bij open inlopen, taalstages en bij het Ruilhuis. Wij doen dit in samenwerking met het Spel en Opvoedpunt van Vlietkinderen en het school maatschappelijk werk Kwadraad. Binnen deze structuren zijn we met een groepje professionals, stagiairs en vrijwilligers aan de slag gegaan op het gebied van signaleren, stimuleren en laagdrempelig ondersteuning bieden.

Moestuin

In 2015 is SenW gestart met een stukje grond om te toveren tot moestuin. Het resultaat is dat we in de wijk een gezonde en geheel omringde moestuin hebben gecreëerd. Hier zijn zo’n 30 tuintjes aangelegd.

Taalstage

Tijdens een taalstage verbeteren deelnemers door middel van een werkervaringsplek en vrijwilligerswerk hun taalvaardigheden. Door de taalstages worden statushouders geactiveerd.

Noppes - recycled goods

Noppes – voorheen Het Ruilhuis – helpt mensen met een minimum inkomen aan de nodige spullen en kleding voor kinderen. Het Ruilhuis is oorspronkelijk onstaan vanuit een burgerinitiatief. Nu zetten we dit initiatief voort onder de naam Noppes – recycled goods.

Agenda