Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. Met hun kennis en ervaring houden zij toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg. De RvT is zo samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is om de directie te adviseren en kritisch te volgen. De RvT richt zich daarbij op de maatschappelijke doelstellingen van SenW en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen.

André Timmerman

André is zelfstandig adviseur voor beheer- en exploitatievraagstukken rond Maatschappelijke Voorzieningen. Sinds 13 september 2018 is hij benoemd als voorzitter van de raad van toezicht. Per 27 oktober 2022 is hij herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

Hij is eveneens voorzitter van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk en Sport en Welzijn Moerdijk. Naast zijn werk is hij voorzitter van de commissie van Advies Keurmerk Veilig en Schoon voor zwembaden, extern lid van de rekenkamer van de gemeente Westland en voorzitter van de raad van Commissarissen van Sportbedrijf Amstelveen.

Sandra van Koningsbrugge

Sandra is directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Scheveningen. Sinds 13 september 2018 is zij benoemd als lid van de raad van toezicht. Per 27 oktober 2022 is zij herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Binnen de raad van toezicht is zij is lid van de remuneratiecommissie. Zij is eveneens lid van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk en Sport en Welzijn Moerdijk.

Lorenzo Trimp

Lorenzo werkt als manager sociaal domein voor de gemeente Schiedam. Sinds 13 september 2018 is hij benoemt als lid van de raad van toezicht en herbenoemd per 27 oktober 2022 voor een periode van 3 jaar. Binnen de raad van toezicht is hij lid van de remuneratiecommissie.

Hij is eveneens lid van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk en Sport en Welzijn Moerdijk. Hiernaast is hij lid van de Raad van Toezicht van stichting Protestants-christelijk basis- en orthopedagogisch onderwijs (PCBO) te Rotterdam- Zuid.

Berry van der Sommen

Berry werkt als intern accountant bij de Rabobank Groep. Sinds 1 juni 2020 is hij benoemd als lid van de raad van toezicht met als specialisme Financiën. Hij is lid van de Auditcommissie. Op 28 november 2023 is hij herbenoemd.

Hij is eveneens lid van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk en Sport en Welzijn Moerdijk.

Paul Kleuver

Paul is zelfstandig adviseur. Hij heeft een commerciële achtergrond in ICT en Telecom en in diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen. Hij is benoemd op 10 oktober 2019 als lid en herbenoemd per 27 oktober 2022 voor een periode van 4 jaar. Binnen de raad van toezicht is hij lid van de Auditcommissie.

Hij is eveneens lid van de raad van toezicht voor Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg en Sport en Welzijn Moerdijk. Hij is tevens bestuurslid van de stichting “Arkduif” (Bodegraven) en lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Rijn en Veenstromen.

Agenda Sport en Cultuur

Geen evenementen gevonden!

Een gezellige plek waar moeders bij elkaar komen

Cuddle en Care is een project om sociaal contact voor jonge moeders te ondersteunen.

Je bent niet alleen

Cuddle & Care biedt een gezellige plek waar beginnende moeders bij elkaar kunnen komen. Er kan veel op je afkomen als je moeder wordt of bent, zeker als je op jonge leeftijd moeder wordt. Tijdens de Cuddle en Care samenkomst kun je praten met andere moeders en je ervaringen delen.

Professionele ondersteuning

Er is begeleiding van een professional die je kan helpen bij o.a. financiële zaken en dingen als hechting. Je kunt ook andere vragen stellen.

Waneer en waar

  • Elke maandag - start 13 mei 2024
  • 10.30 - 12.00 uur (inloop vanaf 10.15 uur)
  • Spel en Opvoedpunt - IKC de Waterlelie - Prinsenhof 4 Leidschendam