Sociaal Beheer

Alle locaties van SenW worden sociaal beheerd. Samenwerking en verbinding staat hierin centraal. Er zijn activiteiten en participatie wordt voor verschillende soorten doelgroepen mogelijk gemaakt.

Wijkaccommodaties 

De laagdrempelige en toegankelijke locaties van SenW maken het mogelijk dat er een grote diversiteit aan activiteiten georganiseerd worden voor (wijk)bewoners, (sport)verenigingen, organisaties en gebruikersgroepen.

Participatie

SenW zet zich in voor het ontwikkelen, begeleiden en monitoren van participatietrajecten voor inwoners van Leidschendam-Voorburg met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Activiteiten

In de accommodaties worden door uiteenlopende groepen sociaal maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zorgen voor ontmoeting tussen de verschillende gebruikersgroepen en bezoekers.

Coaching en begeleiding