Activiteiten

In de accommodaties organiseren uiteenlopende groepen sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten zorgen voor ontmoeting tussen de verschillende gebruikersgroepen en bezoekers. Hierdoor ontstaat samenwerking en verbinding. Sociaal Beheer ondersteunt en faciliteert de gebruikers, inwoners of doelgroepen bij de (persoonlijke) hulpvraag.

Wijkactiviteiten

Wijkactiviteiten worden voor en door de wijkbewoners georganiseerd in samenwerking met Jongerenwerk, Brede School en samenwerkingspartners (Groenteam, Burendag, NL doet, Moestuin, Summer Talent Festival, Buitenspeeldag en Vidomes huiskamer)

Accommodatie gebonden wijkactiviteiten

SenW biedt ruimte om sociale activiteiten te organiseren zoals Wereldkeuken, Moedercentrum, Brede School, Muziekschool, Jongerenwerk, Dam project, GGZ inloop, Jonge Mantelzorgers en Buurtkamer.

Doelgroep activiteiten
Er worden activiteiten georganiseerd die doelgroepen stimuleren en activeren zoals Aerobics voor Vrouwen, Vluchtelingen projecten, Ouders van de Wijk, Social Fit Work, Winst, Skills, Go For Fit en taallessen.

Agenda