Participatie

SenW zet zich in voor het ontwikkelen, begeleiden en monitoren van participatietrajecten voor inwoners van Leidschendam-Voorburg met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Onze gezamenlijke doelstelling is dat iedereen optimaal moet kunnen meedoen aan maatschappelijke en sociale activiteiten. Zodat deze inwoners zich ontwikkelen en een (of meerdere) treden kunnen stijgen op de participatieladder.

Re-integratie naar vermogen

 Wij investeren intensief in de diagnosefase zodat wij weten wat de mogelijkheden zijn en in welke mate mensen fysiek en psychisch belast kunnen worden. Aan de hand daarvan kunnen wij de juiste instrumenten en persoonlijke begeleiding inzetten. Hierdoor kan re-integratie naar vermogen plaatsvinden. Voor de een betekent dit uitstroom naar een reguliere baan en voor de ander is dat een aantal uren per week zinvolle dagbesteding.

Sociaal Beheer heeft als uitgangspunt dat alleen inwoners van onze gemeente met een uitkering in aanmerking komen voor arbeidscontracten/doorstroombanen zodat wij optimaal kunnen bijdragen aan de lokale participatie.

 

Agenda 

Geen evenementen gevonden!