Systeemgericht Jongerenwerk

Het systeemgericht jongerenwerk is bedoeld om de gehele cirkel om een jongere heen te betrekken bij zijn of haar ontwikkeling. Dus niet alleen de jongerenwerker, maar ook de school, de sportvereniging, opvoeders en alle systemen waarmee de jongere te maken krijgt. Op deze manier hopen wij de jongeren te stimuleren en activeren om gerichte stappen richting een mooie toekomst te zetten.

Meer informatie

Nathalie Batelaan

Sociaal Werker
M: nathalie.batelaan@senw-lv.nl
T: 06 280 576 47