Onze combinatiefunctionarissen

Onze combinatiefunctionarissen zetten zich in op het gebied van sport en cultuur. Zij streven ernaar om een gevarieerd cultureel en sportief aanbod te bieden. Op een laagdrempelige manier, zodat het aanbod voor alle inwoners, jong en oud maar ook beperkt of kwetsbaar, toegankelijk is. Wij stellen ze hieronder aan je voor.

De combinatiefunctionaris

Heeft verschillende rollen in het culturele en sportieve  maatschappelijke werkveld van de gemeente. De grootste rol is die van de verbinder en ontwikkelaar. Daarbij wordt er aan de volgende doelen gewerkt:

 • Samen met cultuur en sport aanbieders nieuwe producten en diensten ontwikkelem en bestaand aanbod verbeteren met oog op specifieke doelgroepen
 • Scholingsactiviteiten, workshops en lezingen voor vrijwilligers en professionals ontwikkelen
 • Draagvlak creëren voor kansrijke cultuurparticipatie en -educatieaanbod
 • Lerende houding stimuleren bij organisaties, culturele en sportverenigingen
 • Kansen benutten voor kunst en cultuur bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken
 • Beweging en sport stimuleren
 • Samenwerking tot stand brengen tussen sport, cultuur en andere domeinen
 • Verbindingsmogelijkheden zoeken tussen cultuureducatie, sport en beweging (tijdens) en na schooltijd
 • Goede voorbeelden van sport- en cultuuraanbod communiceren voor specifieke doelgroepen
 • Nieuwe culturele initiatieven en aanbieders zoeken
 • Activiteiten in de wijk organiseren en coördineren

De combinatiefunctionarissen hebben een adviserende en helpende rol bij burgerinitiatieven, zowel cultureel als sportief. Heb jij of ken jij iemand met een maatschappelijk idee op cultureel of sportief gebied en heb je hulp nodig om het vorm te geven? Stuur dan een bericht naar één van de combinatiefunctionarissen, wij komen graag met je in contact om te kijk of we iets kunnen voor je kunnen betekenen.

Sport en Welzijn en de gemeente LV vinden het belangrijk dat inwoners de ruimte en ondersteuning krijgen om initiatieven uit te voeren. Zo worden burger initiatieven op het gebied van cultuur en sport erg gewaardeerd. De combinatiefunctionaris is er om inwoners te helpen met een initiatief en zo doelen te realiseren. Zij kunnen helpen als verbinder, adviseur, scout of medeorganisator.

Tessa van der Linden – combinatiefunctionaris sport en cultuur en verenigingsondersteuner


06 – 142 433 72

Als cultuurcoach vind ik het leuk om samen te werken en gemeenschappelijke doelen te realiseren. Samen met onze partners, zet ik mij in om culturele activiteiten aan te bieden voor alle inwoners van LV.

Ik zet me in om een glimlach op gezichten van verschillende doelgroepen te laten verschijnen met de activiteiten die we organiseren. Het motiveert me om zowel jong als oud, nieuwe dingen te laten ontdekken en bij te dragen aan hun ontwikkeling op het gebied van sport en cultuur.

Mocht je vragen hebben, ik sta je graag te woord. Je kunt mij bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Kevin Blommestijn - combinatiefunctionaris sport


06 – 348 820 34

Als combinatiefunctionaris sport vind ik het belangrijk om bewegen en sporten te stimuleren voor jong en oud. Dit kan op allerlei vlakken zijn, zoals o.a. bij sportverenigingen, activiteiten in de wijk en verschillende workshops. 

Verder wil ik ook een verbindende schakel zijn tussen de scholen, de sportverenigingen en de wijk om ondersteuning te bieden.

Ik hoop veel kinderen te helpen met hun ontwikkeling, kansen en doorgroeimogelijkheden.

Mocht je vragen hebben, ik sta je graag te woord. Je kunt mij bereiken via mijn contactgegevens hierboven.

Miriam Blom - combinatiefunctionaris sport, JOGG regisseur en verenigingsondersteuner


06 – 348 800 16

Als verenigingsondersteuner bied ik ondersteuning aan sportverenigingen in de gemeente LV. In deze rol probeer ik om binnen de gemeente veelzijdig en laagdrempelig sportaanbod te stimueleren bij sportverenigingen en ik help sportverenigingen om vitaal te zijn. Zo hebben inwoners veel keus om hun favoriete sport bij een vereniging te kunnen uitoefenen.

Het is belangrijk dat sportverenigingen voldoende middelen en vrijwilligers hebben om vitaal te blijven. Daar zet ik mij voor in. Mocht je als sportvereniging ondersteuning willen, kun je contact met mij opnemen.

Als JOGG-regisseur heb ik de vertaling gemaakt van de landelijke JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) naar de lokale JOGG-aanpak. De JOGG-aanpak is een wijkgerichte aanpak op meerdere onderdelen. De lokale JOGG-aanpak noemen we Goed bezig!. Het is mijn uitdaging om de JOGG-aanpak bij zoveel mogelijk organisaties binnen de gemeente in te voeren. Zo blijven zoveel mogelijk kinderen gezond.

Wil jij ook een meewerken aan een gezonde omgeving voor kinderen? Neem contact met me op.

Joyce van der Sloot - combinatiefunctionaris sport en verenigingsondersteuner

 
06 – 348 800 26

Ik ben werkzaam als combinatiefunctionaris ouderen en aangepast sporten en als verenigingsondersteuner. Ik ondersteun sportverenigingen uit LV bij allerlei hulpvragen. We zijn een vraagbaak en inspirator op het gebied van besturen, beleid voeren, financiën, vrijwilligers, leden behoud en werving en sportaanbod. Het streven is om verenigingen structureel sterker te maken en te helpen bij het oppakken van hun maatschappelijke rol.

Als combinatiefunctionaris ouderen en aangepast sporten kan ik in deze combinatiefunctie een mooie verbinding maken door verenigingen te ondersteunen in het opzetten van aanbod voor deze doelgroepen. Daarnaast organiseer en coördineer ik allerlei evenementen en projecten die bijdragen aan de sportstimulering van deze doelgroepen en stimuleer ik een meer inclusief sportaanbod.

In mijn werk ben ik een echte verbinder tussen de doelgroepen, sportaanbieders, gemeente, samenwerkingspartners en collega’s uit omliggende gemeenten. Benieuwd naar de mogelijkheden of wil je eens samen sparren? Neem dan contact met mij op.

Martijn de Zoete - combinatiefunctionaris sport en verenigingsondersteuner


06 – 143 274 36

Ik ben werkzaam als combinatiefunctionaris sport en als verenigingsondersteuner. Ik ondersteun sportverenigingen uit LV bij allerlei hulpvragen. 

Tim Opmeer - senior combinatiefunctionaris


06 – 348 799 94

Als senior combinatiefunctionaris werk ik als echte verbinder. Binnen onze organisatie betekent dit dat wij in een veilige omgeving samenwerken en elkaars kwaliteiten en netwerken optimaal benutten. Ik ben blij om deel uit te maken van een (h)echt team.

Buiten onze organisatie ben ik altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden om ons werk te verbeteren. Samen met partners staan wij klaar voor de inwoners van de gemeente Leiudschendam-Voorburg en daar ben ik trots op.

In mijn werk geniet ik van de kleine dingen. Een glimlach van een kind, een trotse ambassadeur of een blije en tevreden deelnemer zijn voor mij de moeite waard. Wil jij ook eens kennis maken met ons team? Neem dan contact met mij op.

Sven Koppenol - combinatiefunctionaris sport


06 – 348 800 27

Als combinatiefunctionaris sport vind ik het heel leerzaam om kinderen te zien ontwikkelen op sociaal en motorisch vlak via sportieve activiteiten. Ze zijn een bron van inspiratie, hun ontwikkeling geeft mij energie en kracht in mijn werk. Ik ben blij dat ik ze kan en mag helpen, samen met mijn collega’s en samenwerkingpartners. Ik vind het gaaf om ontwikkeling in de gemeente te stimuleren. 

Heb je vragen of wil je graag met mij in contact komen stuur dan een mailtje of bel mij via de bovenstaande contactgegevens.

Agenda Sport en Cultuur

Geen evenementen gevonden!