Maatschappelijk Betrokken

SenW werkt altijd aan nieuwe mogelijkheden om sport en cultuur toegankelijk te maken voor iedere doelgroep. Ook helpen wij maatschappelijke doelstellingen te volbrengen waaronder met de campagne ‘Sport is voor Iedereen’ en ‘Buurthuis van de Toekomst’. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente en partners in de regio. Ook dragen wij bij om het Lokaal Sportakkoord tot uitvoer te brengen. 

Buurthuis van de Toekomst

In het Buurthuis van de Toekomst worden kantines van sportverenigingen omgebouwd tot multifunctionele accommodaties. Het doel hiervan is om effectiever en efficienter gebruik te maken van de accommodatie en de vereniging open te stellen voor externe partijen. Sportclubs werken mee aan het behalen van maatschappelijke doelstellingen door zich te verenigen met externe partners. Zo zijn er samenwerkingen met bijvoorbeeld kinder- en buitenschoolse opvang organisaties, maar wordt er ook maandelijks een restaurant geopend zodat buurtbewoners gezellig samen kunnen lunchen!

Sport is voor Iedereen

Met de campagne ‘Sport is voor Iedereen’ staan wij op voor iedereen die zich welkom wil voelen binnen het sport- en verenigingsleven. Deze campagnefilm laat zien waar wij in Leidschendam-Voorburg voor staan: iedereen is welkom bij een sportclub, mag en kan zichzelf  zijn, iedereen is gelijk en niemand wordt buitenspel gezet vanwege zijn of haar afkomst, religie of seksuele geaardheid.

Heb jij een goed idee om Leidschendam-Voorburg inclusiever te helpen maken? Jouw initiatief kan budget winnen via deze prijsvraag om het tot uitvoer te brengen!

Lokaal Sportakkoord

Wij hebben ons gecomitteerd aan het uitvoeren van het Lokaal Sportakkoord Leidschendam-Voorburg.

Ooievaarspas

Met de Ooievaarspas kunnen inwoners van Leidschendam-Voorburg met een laag inkomen gratis of met korting deelnemen aan allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging, meedoen met scouting of boeken lenen bij de bibliotheek. De pas is een heel kalenderjaar geldig. Mensen met een uitkering kunnen een Ooievaarspas online aanvragen via de Flitsbalie. Heb jij geen uitkering, maar wel een laag inkomen? Dan moet er een afspraak gemaakt worden om de Ooievaarspas persoonlijk aan te vragen. Dat kan via de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Alle speciale aanbiedingen vind je op www.ooievaarspas.nl

Regelingen

Stichting Leergeld is er voor kinderen (4-18 jaar) die opgroeien in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. De stichting kan financieel ondersteunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Daaronder vallen ook zaken zoals de aanschaf van schoolspullen of sportkleding en het lidmaatschap van een sportclub of de muziekschool. Meer informatie over vergoedingen e.d. vind je op de website van stichting Leergeld. De gemeente Leidschendam-Voorburg biedt daarnaast nog meer mogelijkheden om (meer) sporten en bewegen mogelijk te maken voor mensen met een beperkt budget. Meer informatie vind je hier. Bekijk ook de andere regelingen van de gemeente voor inwoners met een laag inkomen.

Agenda Sport en Cultuur

Geen evenementen gevonden!