Sport en Welzijn start weer met activiteiten in de wijkaccommodaties

Nieuwsbericht - 15 juni 2020

Sport en Welzijn was de afgelopen maanden al zeer actief op digitaal gebied met het aanbieden van verschillende activiteiten. Sportieve buitenactiviteiten zijn inmiddels weer opgestart, maar eindelijk kunnen ook de wijkaccommodaties weer een begin maken met de ‘binnen’ activiteiten. Op de locaties Franssstraat 16 in Voorburg en Dobbelaan 4 in Leidschendam zijn de panden ingericht met speciale looproutes, veilige spreekkamers, bestickering en hygiënische voorzieningen zodat iedereen weer in de panden kan verblijven. Met natuurlijk de 1,5 meter afstand. Naast het veiligheidsprotocol van SenW wordt iedere gebruiker verplicht om zelf een Plan van Aanpak in te vullen. Hiermee willen we bereiken dat gebruikers/huurders zelf actief nadenken wat ze doen en hoe ze dit in de nieuwe maatschappij verantwoorden. Zodat iedereen veilig en creatief met hun activiteiten aan de slag kunnen.

Naast SenW kunnen ook Vluchtelingenwerk, Buurtkamer, Moedercentrum, Foxtaal, Funky Music School weer bezoekers ontvangen. De inloop van Jongerenwerk voor jongens en meisjes is ook weer opgestart. Jongens (tot 12 jaar) zijn op de Dobbelaan welkom op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 – 17.00 uur. Voor meiden (10-18 jaar) is op woensdag de Dobbelaan geopend van 15.30 – 19.30 en op dinsdag de Fransstraat van 17.00 – 20.00 uur. Ook is er een start gemaakt met de participatietrajecten. Voor de mensen die nog geen reguliere baan hebben is het weer prettig om met mensen actief aan de slag te kunnen. Het is nu alleen even wachten tot 1 juli of de kick(boks) verenigingen, sportactiviteiten en het Social Fit Work project ook weer binnen zijn toegestaan.

Graag willen we zo lang mogelijk openblijven en vertrouwen we erop dat gebruikers en bezoekers rekening houden met elkaar. Samen staan we sterk en kunnen we elkaar helpen en ondersteunen in tijden dat we elkaar nodig hebben.