Vacature Lid van de raad van toezicht Sport en Welzijn

Lid van de raad van toezicht Sport en Welzijn

Portefeuille financiën

Volgens het rooster van aftreden zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de raad van toezicht van Sport en Welzijn.

Wie zijn wij?

Sport en Welzijn bestaat uit 3 lokaal operationele organisaties die in een hoge mate van zelfsturing worden bijgestaan door het centrale bureau. Lokaal werken we in netwerken samen met organisaties uit de zorg, vrije tijd, welzijn en sport. Als maatschappelijk partner van de lokale overheid gaat onze aandacht uit naar balans in economisch en maatschappelijk rendement. De dagelijkse aansturing is opgedragen aan de directeur bestuurder, bijgestaan door het managementteam. Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding overeenkomstig de omvang van de organisatie.

De raad van toezicht vervult de rol van toezichthouder, werkgever en klankbord voor het bestuur waaronder:

  • statutair voorgeschreven toezichthoudende taken;
  • mede ontwikkelen en evalueren van strategie;
  • het functioneren en handelen van de bestuurder;
  • het beoordelen van de financien, interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en optreden als klankbord.

Wat vragen wij:

  • financiële deskundigheid en ervaring als hoogwaardig klankbord voor het bestuur;
  • inzicht in strategische implicaties voor de langere termijn;
  • aantoonbare affiniteit met financien;
  • goed ontwikkeld gevoel voor de publieke sector;
  • kritische houding.

Reageren

Aanvullende informatie over het functie- en competentieprofiel kan digitaal opgevraagd worden door contact op te nemen met . Uw reactie zien wij graag tegemoet voor 1 februari aanstaande. De gesprekken met de kandidaten zijn gepland in de week van 10 – 14 februari 2020.