Werken bij SenW

Vacatures

Social Work Cultuur stagiair (max. 32 uur)
Wil jij samenwerken met onze cultuurcoaches? Culturele activiteiten en evenementen organiseren? Verbindingen leggen met nieuwe culturele en kunstzinnige aanbieders? Een product voor de nieuwe Senw Sport & Cultuurkaart ontwikkelen? Dan zoeken wij jou! Lees hier meer over de vacature.

Stagiaires

SenW vindt het belangrijk studenten van MBO- en HBO-opleidingen stagemogelijkheden te bieden. Door bij te dragen aan de opleiding van toekomstige medewerkers, leveren we een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt. Daarnaast geven we stagiaires de mogelijkheid zich te oriënteren op een beroep in onze branche. Stagiaires zijn ook waardevol voor onze medewerkers. Door de omgang met en begeleiding van stagiaires worden zij bewuster van hun werk. De -vaak frisse- kijk van stagiaires op het werkveld kan de medewerkers nieuwe ideeën opleveren. Ook is de nieuwe vakkennis van stagiaires dikwijls een waardevolle aanvulling voor de organisatie. Dit zorgt voor mooie combinaties tussen verschillende leeftijdsgroepen en vernieuwing in het werk. Ook zijn stages een goede mogelijkheid om jong talent te scouten. Afhankelijk van de stageopdracht kan een stagiair voor taakverlichting zorgen en/of de organisatie voorzien van een gedegen adviesrapport.

Ben je geïnteresseerd in een stage binnen een veelzijdige werkomgeving stuur dan je CV en motivatie naar stagelopen@senw-lv.nl.

Erkend leerbedrijf

Voor het begeleiden van stagiaires is SenW door SBB gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor de opleidingen Sport en Bewegen en Sociaal Cultureel Werker.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Vanuit sociaal ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid werken wij graag met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet omdat het moet, maar oprecht vanuit ‘ons hart’ en onze overtuiging. Het zit als sport- en welzijnsorganisatie in onze genen. Daarnaast willen wij een inspirerend voorbeeld zijn voor andere lokale werkgevers om met deze doelgroepen succesvol aan de slag te gaan en mensen een eerlijke kans te geven op werk en inkomen.

Actieve participatie

We stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen actief te mee te doen in de samenleving. Dit doen we door begeleiding, scholing, training en een passende werkplek binnen SenW of een re-integratietraject naar een reguliere betaalde baan. De individuele mogelijkheden, talenten en doelen van een deelnemer bepalen uiteindelijk de vorm van inzet. Dit varieert van het krijgen en vasthouden van een dagritme, eigenwaarde of zicht krijgen op de arbeidsmogelijkheden tot het opdoen van werkervaring.

Actieve samenwerking

We zoeken voor deze trajecten altijd actieve samenwerking met Werk en Inkomen, Werk Service Punt Zuid-Holland Centraal en het Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg.

Actieve begeleiding

Om de slagingskans voor het behalen van de individuele doelstellingen te vergroten, is naast duidelijke verwachtingen en heldere afspraken een goede begeleiding van de deelnemers erg belangrijk. Werken bij SenW staat daarom in lijn met ervaren medewerkers als begeleiders. Dit traject kost tijd en energie, maar wij zien het als een duurzame investering in talentontplooiing van de deelnemers.